Maison Francaise Restaurant

Opening Hours: 12:00 – 24:00 Address: 5 Jalan Changkat Kia Peng, KL Tel: +603 2144 1474ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


Maison Francaise Restaurant

خلاصه مشخصات: