PARKROYAL Penang Resort, Penang, Malaysia

4.5-star4.5 stars

Batu Ferringhi Beach, Penang, Penang, 11100, Malaysia

Penang beachfront hotel with spa, outdoor pool


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


PARKROYAL Penang Resort, Penang, Malaysia

خلاصه مشخصات:

  • Penang